Missie

Ieder kind moet weten dat het belangrijk is en er mag zijn!

Wij richten ons op kinderen vanaf een jaar of zes. Graag willen wij een thuis geven aan kinderen met gedragsproblemen. LVB (licht verstandelijk beperkt) kinderen en kinderen met stoornissen. Wij willen een thuis zijn voor deze kinderen waar ze veiligheid mogen ervaren en zichzelf mogen zijn. We willen ze meegeven dat ze belangrijk zijn. We willen het potentieel wat in hen zit helpen ontwikkelen.Wat wij erg belangrijk vinden is dat kinderen al heel vroeg leren om keuzes te maken. Dat het belangrijker is om een hart tot hart relatie met ze op te bouwen dan dat ze je gehoorzamen omdat er anders straf op volgt. Daarom willen we ze graag meegeven dat het maken van een bepaalde keuze ook consequenties heeft. Dit omdat de maatschappij ook zo werkt. Wij achten het belangrijk de kinderen te kunnen voorbereiden op de maatschappij en het leven na het wonen in ons gezinshuis. Ieder mens uniek, ieder mens verdient de kans te krijgen om zijn of haar dromen waar te maken. Ieder mens moet de kans krijgen om het potentieel wat in hem zit te ontdekken en dan een keuze te maken om er iets mee te doen!