Motivatie

Wij kiezen voor een gezinshuis omdat we geloven dat ieder kind de veiligheid van een thuis verdient, om bij te komen en verder te groeien. Wij opereren in het gezinshuis als gezinshuisouders in dienst van ’s Heeren Loo Zorggroep, regio Oost- Nederland. Dit willen we verder ontwikkelen en professionaliseren. Zoals eerder gezegd willen wij de kinderen leren om zelf verantwoorde keuzes te maken.

Onze bron hierbij is het leren vanuit Liefde en Logica. Deze methode komt van Foster Cline en Jim Fay. Uitgangspunt: Kinderen verantwoordelijkheid leren. Ook het boek :”Onze kinderen doelbewust liefhebben” van Danny Silk is voor ons een bron van waaruit wij willen leven. In samenwerking met pleegzorg worden hulpplannen gemaakt. Ons specialisme is dat wij de kinderen het gevoel geven dat ze gezien worden en er mogen zijn.
Deze kinderen zijn tussen de zes en achttien jaar. Uiteraard zullen wij niet de enigen in het leven van deze kinderen zijn. Anderen die een rol spelen in het leven van de kinderen zijn: Onze biologische kinderen biologische ouders en eventuele broers en zussen. Plaatsende instanties. Deze andere partijen willen wij betrekken op een juiste manier. Een veilige situatie en de juiste zorg staan hierbij centraal.