Jeugdzorgboerderij

Met zijn allen als gezin wonen we in de Jeugdzorgboerderij. In dit concept kunnen we allerlei vormen van opvang realiseren. Pleegzorg, (Vitree Pleegzorg waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan) en 24 uurs zorg (Gezinshuis 's HeerenLoo). Maar ook dagbesteding, weekendopvang of kinderactiviteiten kunnen daar allemaal plaatsvinden. Dit zolang de verschillende doelgroepen maar niet in het gedrang komen. Wij zetten in op schaalvergroting. Voor het waarmaken van onze doelen hebben wij een woonboerderij nodig. We willen een grotere locatie “met behoud van de persoonlijke en gezinshuis benadering.” Onze doelen met de kinderen bereiken wij door “relatie aangaan met de kinderen en volgens strategische zorgplannen werken aan het ontwikkelen van hun persoonlijkheid.” We worden door de zorginstellingen gevoed en stellen ons zeer open op voor bijsturing en feedback. We willen een lerende organisatie zijn. Ook door het bijhouden van vakliteratuur. Op deze manier zullen we blijven ontwikkelen en verbeteren. We volgen concreet een introductieprogramma van ’s Heeren Loo over onderwerpen als: bewustwording van de rol als gezinshuisouder, kennis van de organisatie en dossiervorming.

Verder verdiepen we onze kennis over onderwerpen als:

  • • LVB (Licht verstandelijke beperking); Wat is een normale ontwikkeling? (cognitief en sociaal-emotioneel)
  • • Hechting
  • • Seksualiteit
  • • ASS (autisme spectrum stoornissen)
  • • CGW (competentiegericht werken)